Czy opłaca się inwestować w obligacje?

Obligacje są papierami wartościowymi emitowanymi w seriach. Uważane są za jedną z najbezpieczniejszych i najbardziej sprawdzonych form inwestowania. Bardzo często mówi się o niech jako o alternatywie dla lokat.

Obligacje – to trzeba o nich wiedzieć!

Jak podpowiadają eksperci z firmy Prosper Capital, istnieją różne kryteria podziału obligacji. Są to: rodzaj emitenta, okres do wykupu, wartość nominalna i oprocentowanie, wartość sprzedaży oraz dodatkowe opcje i poziom ryzyka inwestycyjnego. Stopa zwrotu z kapitału, który został zainwestowany w obligacje, nosi miano rentowności obligacji. Na podstawie oceny rentowności inwestorzy analizują opłacalność danej inwestycji. W przypadku omawianych papierów wartościowych uznawanych za najbezpieczniejsze emisja obligacji przeprowadzana jest przez organizacje ponadnarodowe i rządy państw. Otrzymują one najwyższe rankingi. Zyski z nich są pewne, ale nie należą do bardzo wysokich. Inaczej jest z obligacjami posiadającymi niski rating – ryzyko jest spore, ale i zarobki również. Każdy inwestor musi zatem oszacować, co mu się najbardziej opłaca – to niezwykle indywidualna sprawa.

Jak kupować obligacje?

Zakup obligacji nie jest trudny i skomplikowany, ale wiele w tym momencie zależy od emitenta. Przykładowo w obligacje Skarbu Państwa można się zaopatrzyć za pośrednictwem wybranego domu maklerskiego, za pośrednictwem odpowiedniej strony internetowej lub w punktach wyznaczonych przez emitenta. Co się natomiast tyczy obligacji korporacyjnych, to kupuje się je poprzez rynki obligacyjne. Trzeba jednak spełnić przy tym istotny warunek – jest nim posiadanie konta maklerskiego. W tym celu nieodzowne jest nawiązanie współpracy z domem maklerskim, gdyż tylko tego typu instytucje mają prawo do prowadzenia rachunków inwestycyjnych. Jeszcze inaczej sprawa przedstawia się z obligacjami zagranicznymi, gdyż są one emitowane jedynie w domach maklerskich. Należy przy tym brać poprawkę na to, że są one dostępne w znacznie mniejszym stopniu niż obligacje krajowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *