Elektroniczny rejestr akcjonariuszy, czyli nowy wymóg ustawodawcy

Ustawodawca wprowadził ważną zmianę w zakresie prowadzenia dokumentacji dla niepublicznych spółek. Ustawa z dnia 6 września 2019 roku, która dokonuje zmian w ustawie Kodeks spółek handlowych, wymusza na akcjonariuszach konieczność zawarcia umowy z podmiotem, który będzie zobowiązany prowadzić rejestr na określonych w ustawie zasadach.

Nieprzekraczalny termin

W ustawie Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 określono nieprzekraczalny termin wdrożenia przez spółki akcyjne oraz komandytowo – akcyjne, elektronicznego rejestru akcjonariuszy, który wskazano na 30 czerwca 2020 roku. Jednak wydarzenia związane z pandemią i wprowadzenie nowych ustaw jak np. Tarcza Antykryzysowa 3.0, przesunęła ten termin do 30 września 2020. Brak zawarcia takiej umowy z podmiotem, który będzie uprawniony do prowadzenia tego typu dokumentacji (jak dom maklerski Q Securities – qsecurities.pl/uslugi-rejestr-akcjonariuszy), w praktyce może skutkować karą grzywny o wysokości do 20 000 zł.

W jaki sposób dokonać wyboru

Akcjonariusze spółki powinni samodzielnie wybrać podmiot zewnętrzny, który poprowadzi dla nich rejestr. Powinno się to odbyć w formie uchwały podpisanej na walnym zgromadzeniu wspólników. Akcjonariusze mają możliwość odłożenia w czasie podjęcie ustawy i podpisanie umowy z domem maklerskim bez niej. Jednak konieczne jest podjęcie tej ustawy w innym, późniejszym terminie.

Co zawiera się w usługach domu maklerskiego Q Securities

Obsługa naszego domu maklerskiego obejmuje cały pakiet usług, które związane są nie tylko z procesem prowadzenia elektronicznego rejestru. Nasze działania obejmują cały proces przygotowawczy, a także wsparcie podczas jego trwania. Wszystkie nasze działania są zgodne z zapisami zawartymi w kodeksie spółek handlowych. Prowadzony przez nas rejestr, który na bieżąco jest aktualizowany, akcjonariusze mogą monitorować całą dobę. Nasze działanie obejmują również generowanie świadectw depozytowych oraz wyciągów z rejestru.

Co najważniejsze współpracując z nami, będą Państwo mogli liczyć na pełne wsparcie naszego wykwalifikowanego zespołu eksperckiego. Nasz dom maklerski zapewni Państwu profesjonalną, bezpieczną obsługę opartą na najwyższych standardach nowoczesnego systemu online, który generuje na bieżąco powiadomienia dla akcjonariuszy o zaistniałych zdarzeniach. Pozostajemy do dyspozycji na naszej infolinii, gdzie chętnie służymy wsparciem. Zapraszamy do współpracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *