Na czym polega zarządzanie firmowymi finansami?

Sprawne i efektywne funkcjonowanie każdej firmy jest uzależnione od wielu czynników. Jednym z tych najważniejszych jest umiejętne zarządzanie sferą finansów, która określa kierunki wszystkich działań podejmowanych przez daną firmę.

Zarządzanie zasobami finansowymi – czym jest i co ma na celu?

Poprzez zarządzanie zasobami finansowymi należy rozumieć różne decyzje, które są podejmowane przez firmę w celu pozyskania środków pieniężnych niezbędnych do usprawniania jej funkcjonowania i stałego rozwoju. Podstawowym zadaniem, jakie ma do spełnienia zarządzania zasobami finansowymi, jest maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa. Realizowane działania powinny zatem generować zyski, umacniając w ten sposób pozycję firmy na rynku.

Zarządzanie zasobami finansowymi a kadra menadżerska

Duża odpowiedzialność spoczywa w omawianym kontekście na osobach, które sprawują funkcje menedżerskie w obszarach finansowych. Nie bez powodu nowoczesne przedsiębiorstwa kładą ogromny nacisk na kwalifikacje i doświadczenie kadry zarządzającej finansami. Ukończone studia MBA w tym zakresie stały się już standardem. W Polsce stosowne kierunki oferuje m.in. Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie można odbyć roczne studia podyplomowe MBA Finance & Technology. Uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych ukierunkowane na zarządzanie firmą w cyfrowo zmieniającym się otoczeniu gospodarczym to jedna z zalet, jakie mają wspomniane studia MBA. Cena różnych studiów MBA dotyczących zarządzania finansami zależy m.in. od rodzaju wybranego programu.

Zarządzanie zasobami finansowymi a poszczególne działania

Z zarządzaniem zasobami finansowymi związek ma szereg działań zapewniających firmie płynność finansową i pozwalających utrzymać ją na odpowiednim poziomie. Wskazuje się tutaj m.in. na finansową kontrolę czynności podejmowanych w firmie, analizę jej wyników ekonomicznych, ocenę zapotrzebowania finansowego w poszczególnych obszarach, redukowanie ryzyka finansowego czy lokowanie zysków w najbardziej rentowne przedsięwzięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *